Zgłoszenia

tel. 727 554 594

Biuro
tel. 727 554 594

Serwisant
Krzysztof - 605 545 424

Pompy ciepła

Pompy ciepła Viessmann Vitocal oparte są o konstrukcję sprężarek typu Scroll, zapewniających długowieczną, bezobsługową i szczególnie cichą pracę. Na bazie ponad 30 lat doświadczenia, firma Viessmann oferuje pompy ciepła korzystające z ciepła gruntu, wody lub powietrza. Różnorodne warianty wykonania pomp ciepła Vitocal umożliwiają ich stosowanie w niemal każdym rodzaju budynku, także we współpracy z kolektorami słonecznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy i zasobników. Kompaktowe pompy ciepła jak np. Vitocal 343-G pozwalają na bezpośrednie podłączenie kolektorów słonecznych dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi ciepłej wody użytkowej.

Instalację z pompą ciepła można rozwiązać na wiele sposobów. W zależności rodzaju pompy ciepła, sposobu ogrzewania budynku, zastosowanych dodatkowych źródeł ciepła, instalacja może być prosta lub złożona.
 
Bardziej złożone rozwiązanie składa się z: pompy ciepła, podgrzewacza pojemnościowego wody użytkowej, zasobnika buforowego wody grzewczej.
Schemat instalacji z pompą ciepła 
 
Zasada działania instalacji

Pompa ciepła 1 przekazuje „wyprodukowane” ciepło za pośrednictwem wody grzewczej tłoczonej przez pompę 4 do zaworu przełączającego 5. Zawór „puszcza” ciepło na zasobnik buforowy wody grzewczej 3 lub wężownicę podgrzewacza wody użytkowej 6. Temperatura w górnej strefie „bufora” mierzona jest czujnikiem 2, w dolnej – czujnikiem 9.
Ciepło z zasobnika buforowego, pompą 8 „transportowane” jest do instalacji ogrzewania podłogowego C. Temperatura na zasilaniu podłogówki (mierzona czujnikiem 18), regulowana jest zaworem mieszającym 16. Ciepło nieodebrane przez podłogówkę z zasobnika buforowego zostaje w nim zakumulowane (zmagazynowane) i wykorzystane np. gdy pompa ciepła nie pracuje.
Temperatura wody użytkowej w podgrzewaczu kontrolowana jest czujnikiem 10. Jej dogrzewanie umożliwia grzałka elektryczna 11.
Inne użyte w schemacie oznaczenia to: VL – zasilanie, RL – powrót, 12 – elementy zabezpieczające instalacje (zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, manometr), A – czujnik temperatury zewnętrznej.
 
Zasobnik buforowy pozwala gromadzić tanie ciepło, na które akurat nie ma zapotrzebowania, np. z tańszej energii elektrycznej (taryfa nocna), z kotła na paliwo stałe czy kolektorów słonecznych. Niezależnie od temperatury wody w zasobniku instalacja grzewcza pobiera tyle ciepła ile w danej chwili potrzeba dla zapewnienia wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach – regulacja pogodowa.
 
Oprócz akumulacji taniej energii, zasobnik pełni również funkcję sprzęgła hydraulicznego. Niezależnie od przepływu wody grzewczej przez instalację zapewnia wymagany minimalny przepływ przez pompę ciepła. W okresach niskiego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku zastosowanie zasobnika eliminuje częste załączanie i wyłączanie się pompy ciepła zwiększając tym samym trwałość jej elementów i wydłużając żywotność. 


Sposób pracy instalacji
 • pompa ciepła w opisanej instalacji pracuje głównie w godzinach obowiązywania tańszej taryfy (nocnej): w godzinach od 13:00 do 15:00 i od 22:00 do 06:00. Nadwyżki ciepła magazynowane są w zasobniku i wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń w czasie obowiązywania droższej taryfy (dziennej)
   
 • ok. 70% ciepła potrzebnego do ogrzewania pompa ciepła pobiera ze środowiska naturalnego - darmowa energia odnawialna z gruntu, wody gruntowej, a jedynie w 30% wykorzystywana jest energia elektryczna
   
 • długie przerwy w pracy pompy ciepła i mała częstotliwość załączeń sprężarki wydłużają znacznie jej żywotność, która może wynieść nawet 50 lat
   
 • instalacja jest wygodna w obsłudze, która sprowadza się jedynie do odpowiednich ustawień regulatora i dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników
   
 • do przedstawionej instalacji łatwo będzie można w przyszłości podłączyć dodatkowe źródła ciepła, jak kolektory słoneczne czy kominek z płaszczem wodnym

 

Jaką pompę ciepła wybrać ?


 

Wybór odpowiedniej pompy ciepła będzie zależał między innymi od tego skąd będzie ona pobierać ciepło: grunt, woda, powietrze. W zależności od rodzaju źródła ciepła pompy ciepła możemy podzielić na: solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda. Pierwszy człon określa właśnie źródło ciepła (tzw. dolne źródło ciepła), np. „solanka” – pompa pobiera ciepło z gruntu. Natomiast drugi człon „woda” określa rodzaj instalacji grzewczej w budynku – wodna (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, ścienne).
 
Najczęściej stosowane są pompy ciepła solanka/woda i woda/woda, które mogą być jedynym źródłem ciepła do ogrzewania budynku nawet w zimie przy maksymalnie niskich temperaturach zewnętrznych. Coraz większe znaczenie zyskują pompy ciepła powietrze/woda ponieważ ich instalacja jest prostsza i tańsza, mimo że muszą współpracować z dodatkowym źródłem ciepła.
 

Grunt (pompa ciepła solanka/woda)
W ciągu całego roku temperatury gruntu są  równomierne i na głębokości 2 m wynoszą od 7 do 13°C. Im głębiej tym temperatury gruntu są wyższe.
Po odebraniu ciepła z gruntu musi się on zregenerować (ogrzać się). Na głębokości do 1,8 m regeneracja odbywa się głównie przez promieniowanie słoneczne, opady deszczu, wody roztopowe itd. Natomiast regeneracja gruntu ciepłem dopływającym z głębszych warstw jest na tyle mała że można ją pominąć.
 
Rozkład temperatury w gruncie
 


 
Kolektor gruntowy jest to ułożony na dużej powierzchni system rur z tworzyw sztucznych i poniżej strefy przemarzania gruntu. Rury układa się w gruncie na głębokości 1,2 do 1,5 m. Poszczególne pętle powinny mieć jednakową długość nie przekraczającą 100 m, ponieważ opory przepływu a tym samym potrzebna moc pompy obiegowej będą zbyt duże. Odstępy pomiędzy pętlami zależą od średnicy przewodów i wynoszą zazwyczaj od 50 do 100 cm.
 
Z kolektora gruntowego najintensywniej pobierane jest ciepło w okresie zimowym, natomiast regeneruje się on przede wszystkim w okresach cieplejszych, tj. wiosną i latem. Regeneracja gruntu następuje przede wszystkim dzięki promieniowaniu słonecznemu oraz opadom atmosferycznym, co zapewnia że grunt zakumuluje znowu ciepło na następny sezon grzewczy.
 
Właściwości akumulacyjne i przewodność cieplna są tym większe im bardziej grunt jest nasycony wodą, im więcej jest składników mineralnych i im mniejsza jest jego porowatość.

Możliwe do pobrania z gruntu moce jednostkowe mieszczą się w zakresie od ok. 10 do 35 W/m2 powierzchni gruntu (grunt piaszczysty, suchy: 10 do 15 W/m2; piaszczysty, wilgotny: 15 do 20 W/m2; grunt ilasty, suchy: 20 do 25 W/m2; ilasty, wilgotny: 25 do 30 W/m2; grunt wodonośny: 30 do 35 W/m2).
 
Przykład: Pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW, przy średniej wydajności poboru ciepła z gruntu 25 W/m2 – powierzchnia gruntu dla ułożenia kolektora gruntowego wyniesie ok. 340 m2.
 

Sondy gruntowe nie wymagają dużej powierzchni ponieważ rury wprowadzane są pionowo w głąb ziemi, zwykle na głębokość do 100 metrów – wówczas należy uzyskać pozwolenie Urzędu Gospodarki Wodnej, powyżej 100 m potrzebne będzie pozwolenie Urzędu Górniczego.
 
W odwiert wpuszcza się prefabrykowaną sondę, a następnie wolna przestrzeń zasypywana jest materiałem wypełniającym. Sondy wykonuje się w formie pojedynczej lub podwójnej U-rury (rury PE).
Podwójna U-rura jest o tyle pewniejsza, że w przypadku uszkodzenia jednej pętli, nie dyskwalifikuje to całego odwiertu.

Przy normalnych warunkach hydrogeologicznych można przyjąć orientacyjną średnią moc jednostkową sondy gruntowej 50 W/m długości sondy. Odległość pomiędzy sodami gruntowymi nie może być mniejsza niż 6 m.

Najczęściej po wykonaniu pierwszego odwiertu można dokładnie określić rodzaj i strukturę gruntu – na tej podstawie można określić czy obliczeniowa długość sondy będzie wystarczająca, czy też konieczne będzie wykonanie głębszego odwiertu.
 
Przykład: pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW, przy średniej wydajności 50 W/m długości sondy – dwie sondy gruntowe (dwa odwierty), każda o głębokości 85 m.
 
 
Woda gruntowa (pompa ciepła woda/woda)

Woda gruntowa również jest dobrym akumulatorem ciepła słonecznego. Nawet w zimne, zimowe dni utrzymuje stałą temperaturę od 7 do 12°C. Woda gruntowa pobierana jest ze studni czerpalnej i tłoczona do parownika pompy ciepła woda/woda. Następnie schłodzona woda odprowadzana jest do studni chłonnej – zrzutowej.
 
Woda gruntowa może zawierać dużo wziiązków mineralnych i zanieczyszczeń. Dla tego, aby ochronić parownik w pompie ciepła należy zawsze stosować dodatkowy wymiennik ciepła tzw. pośredni. Nawet jeśli przy badaniu wody gruntowej okaże się że nie są przekroczone określone przez producenta składniki, to nie mamy pewności że skład ten nie zmieni się w przyszłości. 
 
Czynnikiem, który również należy uwzględnić przewidując głębokość studni współpracujących z pompą ciepła jest poziom zwierciadła wód gruntowych, który może się zmieniać.

Przykład: minimalny przepływ wody gruntowej przez pompę ciepła o mocy grzewczej 10 kW wynosi 2100 litrów/h.

 
Powietrze atmosferyczne (pompa ciepła powietrze/woda)

Najmniejsze koszty wykonania dolnego źródła ciepła są w przypadku powietrza zewnętrznego. Zasysane jest ono kanałem, schładzane bezpośrednio w parowniku pompy ciepła i ponownie odprowadzane na zewnątrz. Nowoczesne pompy ciepła mogą wytwarzać ciepło grzewcze nawet przy temperaturze zewnętrznej –20°C. Jednak przy tak niskiej temperaturze pompa może nie pokryć całkowitego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku. W mroźne dni konieczne będzie dogrzewanie wody grzewczej do wymaganej temperatury np. przez grzałkę elektryczną.
 

Pompa powietrze/woda w warunkach polskiego klimatu wymaga wspomagania dodatkowym źródłem ciepła: grzałką elektryczną, kotłem gazowym, olejowym czy na paliwo stałe.

Projektując wyrzutnię powietrza, należy wykonać to w taki sposób, aby strumień odprowadzanego na zewnątrz powietrza i efekty akustyczne z tym związane nie były uciążliwe dla sąsiednich budynków.