Zgłoszenia

tel. 727 554 594

Biuro
tel. 727 554 594

Serwisant
Krzysztof - 605 545 424

Kotły kondensacyjne

Kotły gazowe kondensacyjne stanowią rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych kotłach "nie kondensacyjnych", ciepło to jest tracone wraz ze spalinami opuszczającymi kocioł. Kotły gazowe kondensacyjne firmy Viessmann jako pierwsze tego typu były oferowane na rynku już od początku lat 90-tych. Stosowane rozwiązania, takie jak powierzchnie grzewcze InoX-Radial ze stali kwasoodpornej z dodatkiem tytanu i molibdenu czy palniki promiennikowe MatriX, nie mają odpowiedników na rynku techniki grzewczej. Kotły gazowe kondensacyjne szczególnie korzystanie współpracują z kolektorami słonecznymi, zapewniając minimalne koszty ogrzewania budynku nowego lub modernizowanego.   

Kocioł kondensacyjny, podobnie jak tradycyjny (niekondensacyjny), ogrzewa wodę zasilającą instalację ogrzewania budynku oraz ciepłą wodę użytkową. W tradycyjnych kotłach spaliny wyrzucane do atmosfery mają jeszcze wysoką temperaturę (ok. 100°C). Spaliny o tak wysokiej temperaturze zawierają jeszcze sporą ilość ciepła, które jest bezpowrotnie tracone.

    Kotły kondensacyjne maksymalnie wykorzystują ciepło ze spalin zanim zostaną one wyrzucone do atmosfery – spaliny odprowadzane z kotła kondensacyjnego mogą mieć temperaturę nawet 35°C.

    Maksymalne odebranie ciepła ze spalin (głębokie ich schłodzenie) możliwe jest dzięki zjawisku kondensacji, które polega na wykropleniu wody zawartej w spalinach. Uzyskuje się wówczas dodatkową ilość ciepła, które można efektywnie wykorzystać obniżając koszty ogrzewania.

    Kotły kondensacyjne są najbardziej nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, które maksymalnie wykorzystują każdą ilość paliwa. Na ich przykładzie najwyraźniej widać rozwój techniki grzewczej.

    Kotły kondensacyjne dzięki odzyskiwaniu dodatkowego ciepła ze spalin (kondensacji) pracują oszczędniej od tradycyjnych o ok. 11%. Dodatkowe oszczędności uzyskuje się dzięki niskiej temperaturze spalin (mniejsza strata kominowa) oraz najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym, jak:

  • wymienniki spaliny/woda o wysokiej sprawności i specjalnej konstrukcji Inox-Radial (stosowane we wszystkich kotłach kondensacyjnych Vitodens)
  • najnowszej generacji palniki promiennikowe MatriX, tzw. bezpłomieniowe (w kotłach Vitodens i Vitocrossal)
  • układ kontrolujący i regulujący spalania podczas normalnej pracy kotła – Lambda-Pro-Control (w kotłach Vitodens).

Uwzględniając efekt kondensacji i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne kotły kondensacyjne firmy Viessmann będą pracować oszczędniej od tradycyjnych o ok. 15-20%, a w porównaniu ze starymi kotłami będą oszczędniejsze nawet o 30%.

 

Komora spalania

Kotły kondensacyjne mają zamkniętą komorę spalania, natomiast tradycyjne dostępne są z otwartą lub zamkniętą komorą spalania.

Zamknięta lub otwarta komora spalania – określają sposób doprowadzenia powietrza do kotła. 

Zamknięta komora – kocioł może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku np. przez ścianę zewnętrzna, z szachtu kominowego itp. Przy gazie ziemnym nie potrzebna jest wówczas wentylacja nawiewna do pomieszczenia kotłowni – kratka wentylacyjna w ścianie zewnętrznej budynku, przez którą powietrze z zewnątrz napływa
do pomieszczenia kotłowni. Pomieszczenie w którym znajduje się kocioł nie jest wychładzane przez zimne powietrze  napływające do niego z zewnątrz, co jest szczególnie istotne jeśli kocioł znajduje się np. w łazience.
Dodatkową zaletą kotła z zamkniętą komorą spalania jest brak możliwości przedostania się spalin do pomieszczenia kotłowni. 

Otwarta komora spalania – kocioł pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje. Wówczas odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalania będzie doprowadzana przez kratkę w ścianie budynku.

 

 

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

 

   a)                                   b)                                 c)

 

a) W kominie znajduje się tylko rura odprowadzająca spaliny. Przestrzenią między rurą spalinową a kominem pobierane jest powietrze z zewnątrz budynku do kotła.

b) Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotła odbywa się systemem tzw. rura w rurze, przez ścianę zewnętrzną budynku.

c) W kominie znajduje się tylko rura odprowadzająca spaliny. Powietrze pobierane jest przez kocioł z pomieszczenia, w którym się znajduje.

  Sprawność

Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych, czyli lepiej wykorzystują paliwo zapewniając
niższe koszty ogrzewania. Osiągają sprawność do 109%, podczas gdy tradycyjne tylko do 90% (92%).

  

Sprawność różnych typów kotłów w zależności od temperatury zewnętrznej i obciążenia kotła (mocy grzewczej).

 

 
A – gazowy kocioł kondensacyjny w instalacji zaprojektowanej na temperaturę wody grzewczej 40/30°C
 
B – gazowy kocioł kondensacyjny w instalacji zaprojektowanej na temperaturę wody grzewczej 75/60°C
 
C – kocioł tradycyjny (niekondensacyjny) bez wymaganej minimalnej temperatury wody grzewczej
 
D – kocioł tradycyjny z koniecznością utrzymywania minimalnej temperatury wody grzewczej w kotle 40°C
 
E – kocioł grzewczy z 1974 roku – stała wysoka temperatura wody kotłowej 75°C

 

 

 

 

 

Nowoczesne rozwiązania techniczne

Firma Viessmann stosuje w kotłach kondensacyjnych najnowsze rozwiązania techniczne, jak: wymienniki spaliny/woda Inox-Radial, najnowszej generacji palniki promiennikowe MatriX, układ kontrolujący spalanie podczas normalnej pracy kotła Lambda-Pro-Control 

Wymienniki spaliny/woda Inox-Radial ze stali szlachetnej wysokiej jakości, o wysokiej skuteczności przekazywania ciepła – tradycyjne kotły wyposażone są w wymienniki miedziane (kotły wiszące) i żeliwne (kotły stojące).

Stal szlachetna jest jednym z najtrwalszych materiałów stosowanych do budowy kotłów. Specjalna konstrukcja wymiennika powoduje, że spływający kondensat czyści powierzchnię wymiany ciepła (efekt samoczyszczenia), szerokie kanały wodne zmniejszają opory przepływu wody grzewczej oraz zapewniają równomierny przepływ wody w każdym miejscu wymiennika – brak lokalnych przegrzewów oraz mała wrażliwość na odkładanie kamienia kotłowego.

 

                                                                                               

 Palniki promiennikowe MatriX o specjalnej konstrukcji i działaniu.

 

Głównym elementem palnika jest siatka ze stali szlachetnej, która podczas jego pracy żarzy się przekazując znaczną część ciepła wodzie grzewczej przez promieniowanie – najskuteczniejsze sposób przekazywania ciepła. W palnikach MatriX spaliny osiągają temperaturę 900°C, podczas gdy w tradycyjnych palnikach mają temperaturę 1300°C. Niższa temperatura spalin wpływa korzystnie na pracę kotła z intensywniejszą kondensacją (wyższa sprawność kotła).

 

 

 

Siatka MatriX zwiększa trwałość palnika, gdyż może on płynnie kompensować naprężenia termiczne podczas jego pracy.

 

 

 

Kotły z palnikami MatriX są przyjazne dla środowiska naturalnego (tzw. zerowe emisje zanieczyszczeń), oraz pracują ciszej od kotłów z tradycyjnymi palnikami, np. głośność pracy kotła Vitodens 200-W i Vitodens 300-W o mocy do 26 kW nie przekracza 38 dB przy pełnej mocy kotła oraz 32 dB przy minimalnej mocy.

 

 

 

Układ Lambda-Pro-Control, który stale kontroluje i reguluje proces spalania w czasie normalnej eksploatacji kotła. Automatycznie rozpoznaje rodzaj gazu i dopasowuje warunki spalania do zmieniającej się jakości gazu i obciążenia kotła. Zapewnia tym samym maksymalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie oraz zawsze wysoką sprawność kotła w czasie jego pracy z małą jak i maksymalną mocą grzewczą.

 

 

 

                                                                                                 

Kotły wyposazone w układ L-P-C mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym. Zmiana rodzaju gazu
(np. przejście z gaz\u płynnego na ziemny), nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów
ani przeróbek palnika.

 

Oszczędniejsze zużycie gazu

Uwzględniając efekt kondensacji i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne kotły kondensacyjne firmy
Viessmann są oszczędniejsze od tradycyjnych o ok. 15-20%, a w porównaniu ze starymi kotłami zużycie
gazu będzie mniejsze nawet o 30%.

Przy obecnych cenach gazu, które będą rosły każdego roku, dodatkowe koszty wynikające z zastosowania
kotła kondensacyjnego zwrócą się po ok. 4 do 6 latach.

 

Dłuższa żywotność kotła

Najlepsze rozwiązania techniczne i wysokiej jakości materiały sprawiają że kotły kondensacyjne będą
trwalsze od tradycyjnych.